Stichting PROCLAIM

Evangelisatie stichting


Stichting PROCLAIM, die geen winst beoogt, heeft ten doel het uitdragen van het Evangelie van Jezus Christus in woord en geschrift. De stichting tracht dit doel te bereiken door het gebruik van alle wettige en passende middelen, die daartoe bevordelijk zijn: zij stelt zich daarbij op de grondslag van Gods Woord, de Bijbel.
(Art. 2)Stichting PROCLAIM, Emmeloord (NL) - Tel. (0527) 652820
KvK: Kamer van Koophandel te Lelystad nr: 41246352
Stichting PROCLAIM valt onder de ANBI regeling.

 
Financieel overzicht 2015


Ga naar homepage van BereaNet